Succesfactoren voor optimaal innovatie-resultaat (uit de Innovatiemonitor 2015)

Innovatie is voor elke organisatie van belang: voor groei en/of continuïteit; voor resultaatverbetering; voor een betere marktpositie of voor producten en diensten. Afgelopen week kwam de jaarlijkse Innovatiemonitor van de Erasmus Universiteit in het nieuws:

Schermafdruk 2015-11-30 13.21.33
‘Innovatiegraad Nederlandse Bedrijven’, Erasmus Concurrentie en Innovatiemonitor 2015

Na de dip van 2014 is het aantal gerealiseerde product en dienstinnovaties in 2015 weer gestegen. Maar de Innovatiemonitor kijkt ook naar de verbanden. Twee citaten over de succesfactoren:

“ …. dat technologische innovatie relatief gezien voor 40% bijdraagt aan de realisatie van disruptieve innovaties. Innovatieve manieren van managen, organiseren, werken en samenwerken (sociale innovatie) dragen voor 60% bij ……”

“……bedrijven die gekenmerkt worden door visionair leiderschap, continu op zoek zijn naar nieuwe businessmodellen, en samenwerken met klanten, leveranciers en kennisinstellingen realiseren tot gemiddeld 45% meer disruptieve innovaties….”

(Bron: Erasmus Concurrentie en Innovatiemonitor 2015)

Concurrentieverhoudingen ‘op zijn kop’
De innovaties die de concurrentieverhoudingen ‘op zijn kop’ zetten (de disruptieve innovaties), zorgen vaak voor de grote veranderingen. Hoewel technologische innovaties belangrijk zijn (bijv: Internet of things, Big Data, 3D printing, robotisering, etc), blijkt het organiseren van de ‘niet-technologische’ kant van innovatie dus nog belangrijker te zijn. In de Innovatiemonitor genoemde voorbeelden:

  • Businessmodelinnovatie;
  • nieuwe manieren van organiseren en management;
  • structurele benutting van de ideeën van medewerkers;
  • nieuwe manieren van samenwerken met klanten, leveranciers en kennisinstellingen.

In de innovatie-nieuwsbrieven van deinnovatieroute, komen deze succesfactoren regelmatig aan de orde (klik hier om u aan te melden)

Optimaal innovatie-resultaat binnen budget
Het goede nieuws is dat elke organisatie deze innovatie-succesfactoren kan organiseren en benutten. Ook innovatie-succes is geen toeval, maar tijd/energie/budgetten zijn veelal beperkt…… Voor een optimaal innovatie-resultaat is het daarom aan te raden om met behulp van de succesfactoren de organisatie te richten op:

  1. het genereren van goede ideeën (nadruk op de kwaliteit van ideeën, minder op het aantal)
  2. het verhogen van de innovatie-snelheid (hoe hoger de innovatiesnelheid, hoe meer gelijktijdig binnen een budget mogelijk is, hoe groter de kans op een succes)

Neem gerust contact op als u hier meer van wilt weten.

Handtekening met naam