• Is het eigen businessmodel toekomstproof? Geeft het focus en groei?
  • Kunnen de producten en diensten tot grotere waarde worden gebracht?
  • Van welke nieuwe ontwikkelingen kan geprofiteerd worden?

is-uw-bedrijfsmodel-toekomstproof

Productinnovatie krijgt vaak veel aandacht, en dat is niet voor niets natuurlijk. Maar een tip is ook wel: kijk eens goed naar wat succesvolle bedrijven nog méér zo succesvol maakt. Hun Businessmodel / Bedrijfsmodel! Dat is de reden dat bijvoorbeeld Nestlé de consument vrolijk ca. € 70,- per kg koffie laat betalen (met het Nespresso businessmodel). Wie had dat enige tijd geleden gedacht?

Creatief Combineren van businessmodel-onderdelen
Hoe pak je dat aan? Van bedrijven binnen de eigen branche is veel te leren, maar vooral ook van bedrijven buiten de eigen branche. Daarmee kom je gemakkelijk tot een ‘out of the box’-aanpak. Hierdoor kan er bijvoorbeeld meer worden verdiend met de huidige producten en diensten. Maar er is meer: het helpt ook om de richting te bepalen, om te focussen en om te groeien. Ook bij de aanpak van productinnovatie. Hoe dan ook: Creatief combineren van onderdelen van andere businessmodellen levert gegarandeerd inspiratie en focus op. Mail naar info@deinnovatieroute.nl om meteen te informeren naar een workshop of een adviesgesprek, of lees verder. Ik leg het hieronder kort uit:

Sommige bedrijven hebben succes, andere bedrijven niet
Veel bedrijven hebben succes, het gaat ze voor de wind en ze kunnen groeien. Maar ook veel bedrijven hebben het moeilijk. Zo moeilijk, dat ze bijvoorbeeld hun prijzen hebben verlaagd. Of dat ze het steeds drukker krijgen maar zonder dat die extra inspanningen wat opleveren. Of bijvoorbeeld zonder dat ze die gewenste goede marktpositie te pakken krijgen. Maar, ook al gaat het momenteel goed of zijn er echt goede producten en ideeën, soms maken bedrijven zich toch zorgen. Zorgen over de toekomst en de overleving van het bedrijf.

Waarom die verschillen in succes?
Waarom heeft het ene bedrijf de wind in de zeilen en het andere niet? Waar ligt dat aan? Het gaat daarbij in ieder geval niet meer alleen over een goed product. Want er zijn vele voorbeelden van bedrijven die inmiddels al niet meer bestaan, maar die wel degelijk een goed product hadden. Het gaat tegenwoordig dus over méér. De innovatie van producten en diensten blijft natuurlijk wel heel belangrijk, maar het zijn andere ontwikkelingen en factoren die steeds meer het succes bepalen. Moet u daarin met de tijd mee? Misschien, maar in welke ontwikkeling kunt u uw schaarse energie dan het beste steken? Achter elke ontwikkeling en hype aanhollen geeft nog steeds geen focus, dat is natuurlijk niet te doen.

Maar het is eigenlijk nog erger
Wèl meegaan in ontwikkelingen is ook al geen garantie voor succes. Dat zien we ook om ons heen. Het is alom bekend dat bijvoorbeeld het opstarten van een webshop zeker niet zaligmakend is. Vele webshops blijken het dan ook moeilijk te hebben en geven de pijp aan Maarten. Maar dat is vaak niet zo duidelijk te zien, want er staat daarna meestal geen pand leeg. En zo heeft elke branche z’n eigen ontwikkelingen. De horeca heeft het over het ‘wonderwater’ hospitality. De industrie zoekt haar heil in Smart Industry en 3D-printing, etc. etc. Maar wel allemaal spreken ze van ‘innovatie’, de succesverhalen zijn dan ook niet van de lucht. Maar in realiteit zijn het slechts enkele bedrijven die de juiste richting hebben gekozen en deze met succes hebben geïmplementeerd.

Onzekerheid en momenten van angst
Er zijn ontzettend veel mogelijkheden en ontwikkelingen, we zien dan dus ook veel veranderen. Maar niet elke ontwikkeling is kansrijk en dat geldt zeker voor slecht vertaalde en slecht geïmplementeerde ontwikkelingen. Anderzijds zijn er ook maar weinig bedrijven die zich ‘stilstand’ kunnen permitteren. Want als die niet uitkijken, dan wordt met ‘stilstand’ ook het kind met het badwater weggegooid. Het lijkt dus wel een spagaat. Wat te doen? Er is richting en focus nodig, maar hoe?

Eerste belangrijke ontdekking: het gaat dus om het bedrijfsmodel
Het gaat steeds vaker om het bedrijfsmodel / businessmodel van een organisatie. Anders gezegd: zonder dat bijvoorbeeld productinnovatie genoeg bijdraagt aan het businessmodel, is productinnovatie zinloos en zonde van uw tijd en geld. Dat ontdekte ik door jarenlange ervaring als MKB-adviseur en het bijhouden van talloze boeken, visies en berichten. Het gaat dan om een veelzeggend businessmodel met daarin de echt relevante bedrijfsspecifieke factoren. Dat is zo belangrijk omdat het businessmodel bepaalt hoeveel waarde de organisatie toevoegt. Dat wil zeggen: Waarde toevoegt voor de klant, maar ook waarde toevoegt voor de ondernemer. En dan gaat het dus over harde euro’s. Als dat bedrijfsmodel / businessmodel toekomstproof is, dan geeft dat een perfecte focus en ook het beste resultaat.

“Uit onderzoek blijkt dat innovatie van het businessmodel kansrijker is dan productinnovatie en procesinnovatie”
“Het is steeds meer de concurrentie tussen bedrijfsmodellen in plaats van de concurrentie tussen producten”
“Het ‘in producten denken’ moet steeds meer plaatsmaken voor het denken in bedrijfsmodellen”

Tweede ontdekking: het gaat om advies en/of assistentie bij zelfwerkzaamheid
Het verbeteren en ontwikkelen van het businessmodel is dus erg werkmappen-bedrijfsmodelbelangrijk. En dat heeft meteen alles te maken met de bedrijfsstrategie en met keuzes over de core-business. Daarmee is het dus bij uitstek een belangrijke taak voor de
ondernemer en/of de directie. En ondernemers laten natuurlijk niet zomaar ‘het achterste van hun tong’ zien, logisch. Uit reacties van groepen ondernemers bleek dan ook dat er behoefte is aan assistentie bij zelfwerkzaamheid.

Derde ontdekking: ‘helaas blijft het toch vaak liggen’
Nou, ontdekking … In de ondernemerspraktijk blijkt het werken met het businessmodel en het doorontwikkelen van het businessmodel best een ondergeschoven kindje. En als er al mee wordt gewerkt, dan wordt het al snel te complex gemaakt. Ook is het helaas niet altijd meteen inspirerend en met onmiddellijk resultaat. Daar komt nog bij dat dringende zaken vaak vóór dit soort – wel belangrijke, maar – minder dringende zaken gaan. Op deze manier wordt het dan wel heel lastig om de focus en de toegevoegde waarde te krijgen. Maar gelukkig kan dat dan ook slimmer en leuker.

Hoe kunt u het businessmodel dan toch handig aanpakken? Tip:
Laat u eerst inspireren door mogelijkheden uit andere bedrijfsmodellen. Creatief Combineren. Juist de bedrijfsmodellen uit andere sectoren inspireren enorm. Soms kan dat zijn door een volledig businessmodel. Maar nog vaker blijkt een bepaald stukje van een ander businessmodel bijzonder interessant te zijn. Het zoeken naar de bruikbaarheid en de mogelijkheden van een ander businessmodel is bovendien ook nog eens interessant en erg leuk om te doen. En het mooiste: Het creatief combineren van andere bedrijfsmodellen leidt gemakkelijk tot slimme innovatie, focus en waardecreatie.

Waar ik u mee kan assisteren
ing-klaas-jongsma-msc-aaIk nodig u van harte uit om gebruik te maken van de dienst: “Creatief Combineren van Businessmodel-bouwstenen”. We gebruiken hiervoor een selectie uit circa 70 bedrijfsmodellen. Er zijn twee mogelijkheden. U kiest een algemene insteek, dat geeft veel inspiratie en ideeën, maar zonder dat uw bedrijfsspecifieke situatie het uitgangspunt is (is dus ook geschikt voor groepen). Bij de tweede mogelijkheid vertalen we een heel aantal super interessante mogelijkheden naar de situatie van uw bedrijf. Deze laatste mogelijkheid geeft u de meest concrete vervolgstappen en baanbrekende ideeën waar u mee verder kunt. De keuze is aan u. Mail mij op info@deinnovatieroute.nl als u al weet wat u wilt.

Voor welke bedrijfsgrootte?
Het blijkt dat kleine en grotere organisaties stuk voor stuk baat hebben bij inspiratie en focus uit andere bedrijfsmodellen.

Voor welke branche?
Voor elke branche. Want juist ideeën uit andere branches leiden tot concrete kansen voor uw eigen bedrijf.

Gemakkelijk
Het is niet nodig om eerst het eigen bedrijfsmodel / businessmodel te hebben opgesteld en/of te hebben geanalyseerd.

Vrijblijvend
Voor het leren van andere bedrijfsmodellen is het niet nodig om de hele ‘ziel en zaligheid’ op tafel te leggen. Het is dus inderdaad vrijblijvend.

Geen ‘losse flodder’
DeInnovatieroute.nl werkt met werkmappen die assisteren bij de voortgang en eventuele zelfwerkzaamheid. U ontvangt deze werkmappen, bijgewerkt en al. De werkmappen geven een goede basis voor de aanpak en assisteren bij de voortgang. Daarnaast kom ik graag in ieder geval nog tweemaal terug om te assisteren bij de voortgang en om de werkmappen met u bij te werken.innovatieproces

Wat levert het op?
De dienst “Inspiratie en focus uit andere bedrijfsmodellen” maakt duidelijk in hoeverre het huidige businessmodel toekomstproof is en wat interessante mogelijkheden zijn. Deze mogelijkheden gaan voor u in de ‘mixer’ en leiden tot het bedrijfsmodel-portfolio. Dit maatwerk brengt u dichter bij de gewenste focus en waardecreatie.

Maar het wordt nog mooier …

  • Al vergelijkend met andere bedrijfsmodellen worden ‘automatisch’ veel meer relevante factoren van het eigen businessmodel bekend. Maar dat niet alleen: ook de businessmodellen van de concurrentie komen beter in beeld.
  • Door het werken met het businessmodel worden het gevoel, de intuïtie en de strategie verder geconcretiseerd. Daardoor zijn deze dan ook veel beter te communiceren. Dit is bijvoorbeeld een voordeel in gesprekken met medewerkers en financiers e.d.
  • Een duidelijk businessmodel geeft veel steun bij het aanpakken en oplossen van allerhande belangrijke vraagstukken. En zeker niet onbelangrijk: Dat werkt tijdbesparend.
  • U ontvangt geregeld de nieuwsbrief met hierin assists op het gebied van innovatie, bedrijfsmodellen en implementatie

veel bedrijven hebben hun toekomstperspectief verbeterd door innovatie van het businessmodel

Wilt u ook inspiratie en focus uit andere bedrijfsmodellen?
Neem dan contact met mij op via info@deinnovatieroute.nl of 06-53971266. We bespreken dan wat voor u passend is. Vervolgens spreken we daar, naar uw keuze, een vaste prijs of een resultaatafhankelijke prijs voor af. Een prijs kan overigens ook afgesproken worden in crypto-geld als Bitcoin (BTC), Ether (ETH) of Gulden (NLG).

testimonial