Het beste Innovatie-resultaat met de beschikbare tijd en middelen

Innovatie en onzekerheid gaan hand in hand
Innovatie is een aparte tak van sport die eigenlijk per definitie omgeven is door vele onzekerheden. Innovatie is daarmee nog steeds fantastisch, maar dient echt anders aangepakt te worden dan andere bedrijfsprocessen en functies. Dat is vast geen nieuws.

Draai de innovatieprocessen niet de nek om
Als innovatieprocessen op dezelfde manier beoordeeld worden als andere bedrijfsprocessen en activiteiten, dan kunt u net zo goed onmiddellijk met innovatie stoppen. Innovatie vergt een andere manier van meten en beoordelen: Innovatie Accounting.

Maar helemaal loslaten werkt zéker niet
Je wilt wel maximaal innovatie-resultaat van je opgeofferde tijd en middelen. Voor medewerkers is het ook belangrijk een goede richting te hebben, maar ook een goede beoordeling van de inzet van de tijd en de middelen. Dat is waar Innovatie Accounting aan de deur staat.

Wat is het verschil met ‘gewone’ accountancy?
Gewone accountancy is doorgaans Financial Accounting en helpt met externe rapportages (richting derden als de belastingdienst, financiers, etc). Allerlei regelgeving is hierbij van toepassing, bijvoorbeeld de GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Voor Innovatie Accounting gelden die regels niet. Innovation Accounting is, als vorm van Management Accounting, gericht op het helpen bij de Besluitvorming/ Decision Making. Dat is primair intern gericht, dus dat stelt accountancy ten behoeve van het bedrijf zelf weer op nummer 1  🙂

Wat heb je nodig?
Rondom ‘alles’ wat met innovatie te maken heeft, organiseer je een zo eenvoudig mogelijk werkend Innovation Accounting-systeem. Dat hoeft niet ‘volledig’ en ‘volkomen’ te zijn, maar is gericht op de praktische informatiebehoefte. Juist bij Innovation Accounting gaat het om het verzamelen en interpreteren van financiële, niet-financiële, interne en externe informatie.

Ook Begrotingen, Budgetten en (individuele) KPI
Een Innovation Accounting Systeem helpt de organisatie bij de Besluitvorming / Decision Making over ‘alles’ wat met innovatie te maken heeft. De verdeling van tijd, energie en middelen hoort daar zeker bij. Als de organisatie gebruik maakt van Begrotingen, Budgetten en KPI, dan kunnen die heel goed samenwerken met Innovation Accounting. Innovation Accounting kan zelfs heel goed bijdragen aan de tot standkoming en monitoring van begrotingen, budgetten en KPI.