grip op het Businessmodel en het Businessplan

Grip qua:

  • Rendement / financiën
  • Ontwikkeling / richting en snelheid

Businessmodel Accounting is de missing link tussen Strategie en het Businessmodel.

Wat is het verschil met ‘gewone’ accountancy?
Gewone accountancy is doorgaans Financial Accounting en helpt met externe rapportages (richting derden als de belastingdienst, financiers, etc). Allerlei regelgeving is hierbij van toepassing, bijvoorbeeld de GAAP (Generally Accepted Accounting Principles). Voor Businessmodel Accounting gelden die regels niet. Businessmodel Accounting is, als vorm van Management Accounting, gericht op het helpen bij de Besluitvorming/ Decision Making. Dat is primair intern gericht, dus dat stelt accountancy ten behoeve van het bedrijf zelf weer op nummer 1  🙂

Wat heb je nodig?
Organiseer je een zo eenvoudig mogelijk werkend Businessmodel Accounting-systeem. Dat hoeft niet ‘volledig’ en ‘volkomen’ te zijn, maar is gericht op de praktische informatiebehoefte en een daarvoor passend perspectief. Het creëren en behouden van waarde is een heel belangrijk perspectief. Juist bij Businessmodel Accounting gaat het om het verzamelen en interpreteren van financiële, niet-financiële, interne en externe informatie.

Ook Begrotingen, Budgetten en (individuele) KPI
Een Businessmodel Accounting Systeem helpt de organisatie bij de Besluitvorming / Decision Making over ‘alles’ wat met waarde-creatie te maken heeft. De verdeling van tijd, energie en middelen hoort daar uiteraard bij. Als de organisatie gebruik maakt van Begrotingen, Budgetten en KPI, dan kunnen die heel goed samenwerken met Businessmodel Accounting. Businessmodel Accounting kan zelfs heel goed bijdragen aan de tot standkoming en monitoring van begrotingen, budgetten en KPI.