Simpele innovaties worden vaak gemist?

Onlangs verscheen er in het Financieele Dagblad een artikel met de pakkende titel: ‘Simpele innovaties worden vaak gemist’

Simpele innovaties worden vaak gemist

In het artikel wordt gesteld dat markten juist vaak ‘op de kop’ gezet worden door relatief simpele innovaties… Belangrijk dus om de simpele innovaties niet te missen.

Essentie van het artikel:
Door een nieuwe evaluatiemethode, ofwel innovation accounting, wordt het interessanter om tegelijkertijd aan (veel) meer innovaties te werken. Daardoor wordt dan de kans groter dat er een succesvolle innovatie tussen blijkt te zitten.

Klinkt logisch
Goede insteek, maar vertelt nog niet hoe je ervoor zorgt dat je ‘simpele innovaties’ opmerkt. Ook niet hoe een gemiddeld bedrijf het, in het FD-artikel bedoelde, ideale systeem van continu leren en innoveren zou kunnen bereiken.

Een aanpak:

Eenvoudiger ontdekken van simpele innovaties
Het ligt voor de hand dat de clough van het ontdekken van simpele innovaties vooral te vinden is in het structureel op orde hebben van het proces van ‘ideeën genereren’ en het ‘focusproces’. Daarom begint daar veelal de verbetering.

De beste ideeën komen vaak van de ‘werkvloer’ en de betrokkenen
Dat is ook de reden dat het bottom-up innoveren of het ‘van onderop’ innoveren zeker een plekje tussen de innovatieprocessen van het bedrijf verdient. Gelukkig is dit veelal goed structureel te organiseren, zeker ook met behulp van de bestaande organisatie-structuren en -systemen.

Snellere innovatieprocessen creëren ruimte voor meer innovatietrajecten
Het focusproces is eveneens belangrijk. Het FD-artikel wijst er terecht op dat hierbij geleerd kan worden van de werkwijze van start-ups. Neem contact met ons op als u daar meer van wilt weten, of lees bijvoorbeeld het boek ‘The Lean Startup” van Eric Ries. Het idee erachter: Innovaties zijn sneller te selecteren door het innovatieproces zodanig te organiseren dat er in een zo vroeg mogelijk stadium meer over de potentie van een innovatie bekend wordt.

Innovatie accounting is (slechts) een van de randvoorwaarden
Soms werken bedrijven aan innovaties die ‘toevallig’ zijn ontstaan, soms wordt gericht geinnoveerd om een intern of extern vraagstuk op te lossen, maar ook vele bedrijven vinden dat structureel innoveren gewoon een ‘must’ is. In alle gevallen moeten de ingezette middelen, tijd en energie wel de meest optimale bijdrage aan de innovatiedoelen leveren. Innovatie accounting helpt om de goede acties te kunnen stimuleren en goede keuzes te kunnen maken. Want de meer traditionele evaluatiemethoden leiden, zoals het FD-artikel terecht stelt, niet tot optimale en efficiënte innovatieresultaten. Daar wordt meer op ‘terugkijkbasis’ gemeten, dan op de betekenis voor de toekomst. En was dat laatste niet de zin van innovatie?

Simpele innovaties?
Met deze aanpak mist u minder ‘simpele innovaties’ en komt het, in het FD-artikel bedoelde, ideaal van continu leren en innoveren weer dichterbij.

Vragen of opmerkingen?
Uw vragen of opmerkingen zijn van harte welkom mail  info@deinnovatieroute.nl

Klaas Jongsma

deinnovatieroute.nl

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s