Is onze missie niet overbodig?

Het is onze missie om organisaties te helpen hun doelen (hun gewenste toekomst) te realiseren…  Of die doelen nu ‘op papier’ staan of gewoon ‘in het hoofd’ zitten, dat maakt hierbij op zich niet zoveel uit. We hebben allemaal wel bepaalde intenties of een bepaalde toekomstplaatje voor ogen. Je hoort wel eens van een ondernemer of leidinggevende: “het loopt nu allemaal lekker en ik probeer dit zo weinig mogelijk te verstoren”.Dat zijn mooie situaties waarin veel bereikt kan worden.Maar ook vaak loopt het niet, dan moet er wel wat verbeteren of veranderen, dan wordt er veel geklaagd of zijn er andere zich opeenstapelende problemen. Om dan over innoveren maar niet te spreken.  Als je dan niet uitkijkt, dan loop je snel achter de feiten aan en heb je ‘werk van het werk’. Krijg de zaak dan maar weer eens op de rails!

Dan kom je dus niet meer vooruit!

Gezien de bovengenoemde missie willen we natuurlijk elke organisatie helpen bij alles waardoor de doelen bereikt worden. In onderstaande tabel noemen we een aantal ‘uitdagingen’ waar wat aan te doen is.

 

11 keer een teleurstellend resultaat

1

Verspilling van geld, tijd, energie, motivatie en concurrentiepositie door het ontbreken van   steun van de strategie en doorgaans nauwelijks concrete consistente vertaling van de strategie naar de dagelijkse praktijk

2

Teleurstellende resultaten door slechte keuzes en gebrekkige keuzeprocessen door eenzijdige, onvolledige, oppervlakkige managementinformatie, gegevens, cijfers, rapportages en interpretaties die niet laten zien wat er werkelijk aan de hand is en waar het echt om draait

3

Frustratie en het missen van enorme kansen en ontwikkeling door het eigenlijk niet serieus   nemen en betrekken van medewerkers. Door een slechte benutting van ‘samen’ en door de gebrekkige inzet van de rationele kennis, ervaring en onbewuste aspecten van medewerkers (en andere stakeholders)

4

Demotivatie, onnodige weerstand en het desastreus tot stilstand brengen van goede ontwikkelingen, door de ‘klakkeloze’ toepassing van universele (verander)gewoontes o.b.v. symptomen zonder oog te hebben voor wat er echt aan de hand is en zonder rekening te houden met de impact en de context van de beoogde verbetering/verandering

5

Frustratie en apathie door slechte structuren, systemen, processen en culturen die belemmeren in plaats van ondersteunen. Belemmeren bij de normale bedrijfsvoering, maar zeker ook desastreus bij beoogde veranderingen

6

Verspilling van geld, tijd en energie door het ontbreken van een werkende verbinding tussen de strategie en bedrijfsvoering

7

Demotivatie en onnodige weerstand door slechte, inconsistente interventies, teleurstellende werkbesprekingen zonder goede voorbereiding, concrete acties en verbeteringen met follow-up en onnodige gebreken en tegenstellingen in de communicatie

8

Frustratie en apathie door het feitelijk belemmeren van innovatie en initiatieven door onvoldoende communicatie en helderheid over strategie en keuzes

9

Slechte sfeer en slechte prestaties door KPI of prestatie-indicatoren die niet stimuleren, niet systemisch zijn, niet leiden tot gewenste ontwikkelingen en waar bevoegdheden niet matchen met verantwoordelijkheden waardoor medewerkers in een spagaat getrokken worden

10

Afkalvend vertrouwen en slechte resultaten door gebrekkig (project)management

11

Weggegooid geld en tijd door cursussen, vergaderingen etc. waarin het verband met de   dagelijkse praktijk ontbreekt (‘losse flodders’) en niet effectief zijn door het ontbreken van een deskundige, empathische aanpak van (inherente) tegenstellingen

In de praktijk van het MKB en andere organisaties kan er nog wel eens wat mis gaan bij verbeten, veranderen en innoveren. En dat is logisch, want waar gewerkt wordt, daar worden fouten gemaakt, dat zal altijd zo blijven. Het wordt alleen erg jammer als de gevolgen schadelijk zijn terwijl een en ander best wat beter had kunnen worden aangepakt. Wordt het daarmee verwijtbaar? Nee, soms ook is er gewoon geen tijd om goed te anticiperen op (onverwachte) gebeurtenissen etc. Soms ook klopt het businessmodel gewoon daar (nog) niet voor.

Natuurlijk is het bovenstaande overzicht niet compleet en zijn de beschreven oorzaak en gevolg relaties niet volledig (dan zou de opsomming een heel boekwerk gaan worden), maar deze bloemlezing uit de praktijk schets m.i. een aardig beeld van de problematiek waar Intenco zich op richt en oplossingen voor heeft.

Een ‘sleepje’ helpt

Als het MKB en andere organisaties zich zo ontwikkelen dat dit soort genoemde problemen veel minder voorkomen, dan ziet de wereld er alweer een stukje beter uit. Gezondere organisaties met betere resultaten en meer voldoening. Medewerkers die tot hun recht komen, langer met plezier en inzet werken en beter bijdragen aan zichzelf en aan de organisatie.

Dat is het waard om voor te werken!

 

Handtekening met naam

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s